اگر تجربه سفر با قطار را داشته باشید ، حتماً گاهی پیش آمده است که از همسفران خود نارضایتی داشته اید و اظهار پشیمانی از سفر با قطار کرده باشید . با توجه به فضای محدود کوپه های قطار رعایت نکاتی می تواند آسایش بیشتر شما و همسفرانتان را فراهم آورد.۱- به اندازه خود بار ببرید .

با توجه به کم بودن فضای در نظر گرفته شده برای بار مسافران در کوپه های قطار ، بهتر است که از بردن وسایل و لوازم غیرضروری اجتناب نمایید .

۲- پیش از سفر جوراب های تمیز بپوشید .

به دلیل بالا و پایین رفتن در قطار و راحتی اکثر مواقع باید کفش خود را از پا درآورید . پس بهتر است که نظافت پاها بخصوص جوراب هایتان را رعایت کنید.

۳- نظر سایرین را درمورد موزیک و تلویزیون بپرسید.

ممکن است شخصی دوست نداشته باشد تلویزیون تماشا کند و یا موزیکی که شما پخش می کنید گوش دهد . بهتر است پیش از پخش موزیک نظر همسفران خود را درمورد آن بپرسید و بعد اقدام نمایید.

۴- از راهروها استفاده کنید.

هنگام مکالمه با تلفن و یا رفع خستگی پاهایتان از راهروها استفاده نمایید و مزاحم همسفران خود نشوید .

۵- زمان خوابیدن توافقی باشد .

درمورد ساعت خوابیدن با همسفران خود مشورت نموده و به یک زمان متفق برسید تا مزاحمتی برای شما و آنها ایجاد نشود .

۶- در استفاده از پریز برق نوبت را رعایت کنید.

با توجه به اینکه در یک کوپه تنها ۲ پریز وجود دارد ، حتماً حق سایرین را در استفاده از پریز برق در نظر گرفته و در این مورد خودخواه نباشید !

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedIn