[ad_1]

رحیم بنی‌ اسد آزاد

جوش زنی نوعی سینه زنی است که در محرم توسط مردم محلی به شیوه خاص برگزار می‌شود. این شیوه عزاداری در شهربابک هم نیز انجام می‌شود که با نوع میمندی اندکی فرق دارد. اما اساس عزاداری در هر دو نوع یکسان است. مردم عزادار با دست چپ کمر فرد کناری خود را محکم گرفته و یک حلقه دایره‌ای ایجاد می‌نمایند که ریشه در اعتقادات مذهبی آنان دارد. مردم منسجم عزادار ضمن حرکت دایره وار، دو قدم به عقب رفته و سپس یک قدم به جلو می‌گذارند و همزمان با این حرکت زنجیره‌ای اشعار مذهبی نوحه خوان را پاسخ داده و با دست راست به سینه خود می‌کوبند. قابل ذکر است در اجرای مراسم جوش زنی شهربابکی، مردم عزادار یک قدم به عقب و سپس یک قدم به جلو می‌گذارند.

[ad_2]

منبع خبر

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedIn