یکه باغ، روستایی است از توابع بخش سلفچگان شهرستان قم. این روستا در دامنه قله خستک قرار دارد و قبل از روستای سنجگان است.

روستای یکه باغروستای یکه باغلینک مطلب

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedIn