رستوران هفت خوان یکی از بهترین ومعروفترین رستورانهای کازرون هست که باحجم غذای زیاد وکیفیت بالا همه دوستش دارند.
آدرس :ایران_فارس_کازرون_کمربندی خرمشهر.
شماره تماس : 09171720107

رستوران هفت خوان کازرون

رستوران هفت خوان کازرون

رستوران هفت خوان کازرونرستوران هفت خوان کازرونلینک مطلب

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedIn