[ad_1]

خیابان قوام السلطنه (سی تیر فعلی) را میتوان یکی از قدیمی ترین و اصیل ترین خیابان‌های تهران دانست که برخی از “نخستین” های تاریخ تهران و حتی ایران را در خود دارد. از سوی دیگر همزیستی فرهنگ‌ها و ادیان به دلیل قرارگرفتن مساجد، کلیساها، کنیسه‌ها و آتشکده‌ها را میتوان در این خیابان به وضوح دید.
امروز از این خیابان به عنوان یکی از مکان‌های تاریخی پر رفت و آمد تهران باید نام برد به گونه‌ای که برای آن صفت خیابان همیشه بیدار استفاده میشود. ابتدای آن از خیابان مصطفی خمینی آغاز و با عبور از خیابان جمهوری به خیابان نوفل‌لوشاتو میرسد.

امیر خلوصی

[ad_2]

منبع خبر

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedIn